Ett komplett affärssystem!

Till er, stora som små företag kan vi erbjuda  ett system utifrån era behov.

Kundhantering, offerter, fakturering.
Butiker, fysiska som webbaserade.
Bokslut, tidsrapportering, statistik.

Vi erbjuder ett BAS-system där du kopplar på de moduler som behövs för er verksamhet. Bra va!

BAS

BUTIK & WEBB

BUTIK